خانه » دانلود آهنگ » دانلود آهنگ یونا گلادیاتور

دانلود آهنگ یونا گلادیاتور

دانلود آهنگ یونا به نام گلادیاتور با لینک مستقیم + دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و متن از رسانه تک ملودی 

ترانه سرا : یونا احمدی / تنظیم کننده : فرید ایمانی / سبک موزیک : پاپ،عاشقانه / تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد ماه ، سال ۱۴۰۳

New Exclusive Music Youna – Geladiator With Text And Direct Links In TakMelody

دانلود آهنگ یونا گلادیاتور

ﻣﻮﻧﺪم ﺗﻮ ﺣﺴﺮت ﻳﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻋﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﺎور ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻴﺎﺗﻮ
ﺧﻮدت ﮔﺮدن ﺑﮕﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻴﺎﺗﻮ
ﻓﻜﺮ ﻛﺮدی ﭘﺎدﺷﺎه روﻣﻰ ﻣﻨﻢ ﮔﻠﺎدﻳﺎﺗﻮر
ﭼﻘﺪر ﺳﭙﺮ ﺑﺸﻢ ﻳﻪ ﻧﮕﺎم ﻛﻦ ﺧﻮدت ﺑﺒﻴﻦ
ﭘﺮ ﺟﺎی زﺧﻢ و ﺗﻴﺮ و ﺗﺮﻛﺸﻢ
ﭘﺮ ﺣﺮﻓﻢ و ﺳﺎﻛﺘﻢ از ﺑﺲ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﻛﻪ درک ﺑﺸﻢ
اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎ رو ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷﺐ
ﻳﻪ روز راﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪی و رﻓﺘﻰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ﺑﻤﺐ ﺗﺮﻛﻴﺪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ
ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه از اون ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﭼﻰ اوﻣﺪی ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻰ
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﺧﻴﺎﻟﻢ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﺻﻠﺎ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﮔﻴﺮﻳﻢ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ ﭘﺎ ﭘﺲ ﺑﻜﺸﻰ ﺑﻴﻦ راه
ﻳﻪ روز راﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪی و رﻓﺘﻰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ﺑﻤﺐ ﺗﺮﻛﻴﺪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ
ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه از اون ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﭼﻰ اوﻣﺪی ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻰ
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﺧﻴﺎﻟﻢ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﺻﻠﺎ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﮔﻴﺮﻳﻢ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ ﭘﺎ ﭘﺲ ﺑﻜﺸﻰ ﺑﻴﻦ راه
♪♫
ﮔﺬﺷﺖ روزاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ ﻫﺮﺟﻮری ﻣﻴﺸﻪ ﺑﺎش ﭘﻴﺸﻢ
ﻣﻴﮕﻔﺘﻢ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻮ ﭼﺸﻤﺎش ﻣﻴﺸﻢ
دروغ ﻫﺎی ﻧﺦ ﻧﻤﺎت دارن دوﻧﻪ دوﻧﻪ ﻓﺎش ﻣﻴﺸﻦ
ﺳﺎده ای اﮔﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻰ راﺿﻰ ﺑﻪ آﺷﺘﻰ ﺷﻢ
ﻳﻪ روز راﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪی و رﻓﺘﻰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ﺑﻤﺐ ﺗﺮﻛﻴﺪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ
ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه از اون ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﭼﻰ اوﻣﺪی ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻰ
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﺧﻴﺎﻟﻢ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﺻﻠﺎ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﮔﻴﺮﻳﻢ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ ﭘﺎ ﭘﺲ ﺑﻜﺸﻰ ﺑﻴﻦ راه
ﻳﻪ روز راﺗﻮ ﻛﺸﻴﺪی و رﻓﺘﻰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ﺑﻤﺐ ﺗﺮﻛﻴﺪ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴﻢ
ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻮﻧﺪه از اون ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﭼﻰ اوﻣﺪی ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻰ
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﺧﻴﺎﻟﻢ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﺻﻠﺎ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﻴﻦ ﻣﺎ
ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪاره ﮔﻴﺮﻳﻢ دﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ ﭘﺎ ﭘﺲ ﺑﻜﺸﻰ ﺑﻴﻦ راه

یونا گلادیاتور

(امتیاز )

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.