خانه » دانلود آهنگ » دانلود آهنگ احمد صفایی اسم تو

دانلود آهنگ احمد صفایی اسم تو

دانلود آهنگ احمد صفایی به نام اسم تو با لینک مستقیم + دو کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸ و متن از رسانه تک ملودی 

ترانه سرا : احمد صفایی / تنظیم کننده : امیر حیدری / سبک موزیک : پاپ،عاشقانه / تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ماه ، سال ۱۴۰۲

New Exclusive Music Ahmad Safaei – Esme To With Text And Direct Links In TakMelody

دانلود آهنگ احمد صفایی اسم تو

ﺑﻪ ﺣﺎل و روزم ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﺗﻤﻮم ﺷﻬﺮو ﺻﺪا ﻛﻦ
ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻦ ﻋﺸﻘﺖ ﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﺮده ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﻦ آب از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻪ دﻳﻮوﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ رو دﺳﺘﺖ
ﺧﻮدت آروﻣﻢ ﻛﻦ آراﻣﺸﻢ ﮔﻴﺮه ﭼﺸﻤﺎﺗﻪ
ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮن و ﺟﻮﻧﻢ
ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺠﻨﻮﻧﻢ
ﺑﺪون ﺗﺎ آﺧﺮ ﻧﻔﺲ ﭘﺎی اﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ
دل از ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﻳﺪم ﻛﻨﺎرت ﺑﻪ ﻋﺸﻖ رﺳﻴﺪم
ﻣﻦ اﻳﻦ درد ﻗﺸﻨﮕﻮ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗع از دﺳﺘﺶ ﻧﻤﻴﺪم
از ﻋﻄﺮت ﺷﺪم ﻣﺴﺘﺖ رواﻧﻢ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎم ﺷﺪ وﺻﻔﺖ
اﺳﻢ ﺗﻮ روی زﺑﻮﻧﻢ واﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺪم ﺟﻮﻧﻢ
ﻛﻪ دل ﺑﻪ دﻟﺖ ﺑﺮﺳﻮﻧﻢ
♪♫
ﺑﺎﺷﻰ ﭘﻴﺸﻢ دﻧﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻧﺒﺎﺷﻰ ﻫﺮﺷﺐ دﻟﻢ ﺗﻨﮕﻪ
ﺳﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﮕﻪ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻳﺎ ﺑﺎزم ﺑﮕﻢ ﺑﺖ
اﻧﻘﺪه ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎت راﺣﺘﻢ
ﺑﺪﺟﻮری ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺪادﺗﻢ
دوﺳﺖ دارم ﻧﻪ از رو ﻋﺎدﺗﻢ
ﭘﺎت ﻣﻴﻤﻮﻧﻢ ﺗﻮی ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻢ
از ﻋﻄﺮت ﺷﺪم ﻣﺴﺘﺖ
رواﻧﻢ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎم ﺷﺪ وﺻﻔﺖ
اﺳﻢ ﺗﻮ روی زﺑﻮﻧﻢ
واﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺪم ﺟﻮﻧﻢ
ﻛﻪ دل ﺑﻪ دﻟﺖ ﺑﺮﺳﻮﻧﻢ

احمد صفایی اسم تو

(امتیاز )

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.